Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A in 1B


nosilci:
dr. Žvan Milan, prof.

izvajalci:
dr. Žvan Milan, prof.
dr. Lešnik Blaž, izr. prof.

 

Učni načrt