Revija ŠPORT

RŠ2011.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revija ŠPORT, ki jo izdajata Fakulteta za šport in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, je revija za teoretična in praktična vprašanja športa.

Revija je namenjena predvsem športnim pedagogom, ki poučujejo športno vzgojo na različnih vzgojo-izobraževalnih ustanovah, in drugim, ki prihajajo v stik s športno vzgojo in tekmovalnim športom (vzgojiteljice, razredne učiteljice, trenerji, vaditelji in drugi športni strokovnjaki).

Revija izhaja štirikrat letno. Strokovni prispevki so razdeljeni na več stalnih rubrik (Uvodnik, Aktualno, Športna vzgoja, Iz prakse za prakso, Mnenja, Raziskovalna dejavnost) in občasnih rubrik (Dogodki – čas, Medicina športa, Psihologija športa, Filozofija športa, Zgodovina športa, Strokovna in znanstvena srečanja) ter na obsežno tematsko prilogo.

Naročila: zaloznistvo@fsp.uni-lj.si

Kontakt:
Revija Šport
Fakulteta za šport
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 520 7700
Fax: +386 (0)1 520 7750
E-mail:

ISSN številka: ISSN 0353-7455

Stalne rubrike:

 • Uvodnik
 • Aktualno
 • Športna vzgoja
 • Iz prakse za prakso
 • Mnenja
 • Raziskovalna dejavnost

Nekatere občasne rubrike:

 • Dogodki – čas
 • Športna medicina
 • Športna psihologija
 • Športna filozofija
 • Zgodovina športa
 • Strokovna in znanstvena srečanja