Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vpis na 3. stopnjo

OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU

Ime študijskega programa:

doktorski študijski program Kineziologija

Vrsta študijskega programa:

izredni študij

Stopnja študijskega programa:

III. stopnja

Trajanje študijskega programa:

4 leta (8 semestrov)

Število kreditnih točk ECTS:

240

Znanstveno-raziskovalna disciplina:

družboslovne vede

Strokovni naslov:

doktor / doktorica znanosti

Okrajšava naslova:

dr. (pred imenom)

Vpisna mesta :

12