Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov

Tekoča obvestila in splošne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik prvostopenjskih študijskih programov  Fakultete za šport, v študijskem letu 2021/22

 

2. 8. 2021  Vpis v 1. letnik študijskega leta 2021/22

Čestitamo vsem sprejetim v 1. letnik UL Fakultete za šport v 1. prijavnem roku!

Na e-naslove, ki ste jih napisali v prijavi za vpis, ste oz. boste v kratkem prejeli Vabilo k vpisu na Fakulteto za šport. Vpis poteka po spletu. Vpisni list izpolnite in potrdite v skladu s prejetimi navodili čimprej, najkasneje pa do 17. 8. 2021. Kasneje vpis v okviru 1. prijavnega roka ne bo več možen. Če vabila k vpisu po e-pošti ne boste prejeli do srede, 4. 8. 2021, nas pokličite na tel: 01/5207 806, 01/5207 772 ali nam pišite: referat@fsp.uni-lj.si.

Objavljamo priloge poslanega Vabila k vpisu na Fakulteto za šport:

Navodila za vnos fotografije za študentsko izkaznico (k 4. alineji 2. točke vabila k vpisu)

Učni načrti strokovnih izbirnih predmetov (k 3. alineji poglavja Še nekaj splošnih obvestil iz vabila k vpisu): Atletika 1, Ples 1, Plavanje 1 z osnovami reševanja v vodi, Gibanje v vodi, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Študentskem referatu: referat@fsp.uni-lj.si, tel.: 01/5207 772, 01/5207 806

 

28. 7. 2021 Informacija o načinu dostopa do sklepa o izbirnem postopku 2021/22

Na povezavi: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani so informacije o terminu objave in navodila za dostop do sklepa o izbirnem postopku.

 

8. 7. 2021 Točke preizkusa 2021

Objavljamo točke preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 28. in 29. 6. 2021 na UL Fakulteti za šport, ki so bile sporočene MIZŠ v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Sklepe o rezultatu izbirnega postopka v prvem prijavnem roku lahko kandidati pričakujete do 30. 7. 2021 v vaš uporabniški račun v eVŠ portalu.

 

29. 6. 2021: Objava neuradnih rezultatov sprejemnega izpita z dne 28. in 29. 6. 2021

Neuradni rezultati so objavljeni tukaj. Objavljeni bodo le v času pritožbenega roka (do 2. 7. 2021 do 12h). Vsak kandidat naj pozorno preveri rezultate pod svojo štartno številko in morebitno oznako za kategorizacijo oz. usposobljenost!

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na prepis rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov oz. dokumentacije preizkusa v računalniško datoteko (Na morebitne nepravilnosti glede izvedbe merjenja, glede zapisanih ali na merjenju objavljenih rezultatov ipd. so bili kandidati dolžni takoj opozoriti merilca in jih razrešiti takoj na merjenju).

Morebitne pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje do petka, 2. 7. 2021, do 12.00 (rok prejema pritožbe). Sklepi Komisije za študijske zadeve o obravnavanih pritožbah kandidatov (izključno na pravilnost prepisa rezultatov v računalniško datoteko) bodo dokončni.

Do petka, 2. 7. 2021, do 12.00 (rok prejema na e-naslov referat@fsp.uni-lj.si) lahko kandidati še oddajo potrdilo o kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije

Uradni rezultati testov bodo po 2. 7. 2021 preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Posredovane točke preizkusa bodo objavljene na tej spletni strani najkasneje  9. 7. 2021.

Sklep o rezultatu prvega roka izbirnega postopka bo vsak kandidat prejel s strani vpisne službe Univerze v Ljubljani v svoj uporabniški račun na portalu eVŠ, najpozneje do 30. julija 2021. Vpis bo potekal prek spleta v začetku avgusta, po navodilih, ki jih bomo poslali sprejetim kandidatom.

 

28. in 29. 6. 2021: Sprejemni izpit v 1. prijavnem roku

V prostorih Fakultete za šport in na stadionu Parka Kodeljevo poteka preizkus gibalnih sposobnosti in znanj za prijavljene za vpis na prvostopenjske študijske programe UL FŠ v študijskem letu 2021/22. Neuradni rezultati preizkusa bodo objavljeni na tej spletni strani po končanem drugem dnevu preizkusa, v torek, 29. 6. 2021, po 17. uri.

 

17. 6. 2021: Obvestilo o preizkusu poslano na e-naslove kandidatov

Včeraj je bilo vsem kandidatom, ki so izpolnili pogoje za pristop k preizkusu, na e-naslove iz prijave poslano Obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj 2021 (obvestilo je izdano na ime kandidata in z individualno določenimi urami prihoda na preizkus in začetka posameznih delov preizkusa).

Če ste se prijavili za vpis v 1. letnik Fakultete za šport in pravočasno poslali zahtevano dokumentacijo, a niste prejeli obvestila na svoj e-naslov, ki ste ga navedli v prijavi za vpis, prosimo v  svojem e-poštnem nabiralniku preverite vsiljeno pošto/promocije. Če obvestila kljub temu ne najdete, nas obvezno kontaktirajte na tel.: 01 5207 772, 01 5207 806, oz. po e-pošti: referat@fsp.uni-lj.si.

Objavljamo splošno obvestilo o preizkusu, brez ur začetka posameznih delov preizkusa (Vsak kandidat mora prejeti svoje obvestilo).

Kandidatom, ki boste na preizkus pripoptovali iz tujine, svetujemo, da imate s seboj Obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj, ki ste ga prejeli na svoje ime, saj z njim dokazujete razlog prihoda. O zahtevah in drugih dokazilih za prehod meje se pravočasno ustrezno informirajte.

 

15. 6. 2021: V naslednjih dneh bodo kandidati, ki so pravočasno oddali ustrezno dokumentacijo, po elektronski pošti na e-naslove, ki so jih navedli v prijavi za vpis, prejeli obvestilo za navodili za preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo 28. in 29. 6. 2021.

 

21. 5. 2021: Izteka se rok za oddajo dokumentacije pred preizkusom (zdravniško potrdilo ...)

Danes smo vsem prijavljenim kandidatom po e-pošti poslali opomnik za oddajo dokumentacije na Fakulteto za šport. Prosimo, preverite svoj e-poštni nabiralnik.

 

10. 5. 2021: Obvestilo o oddaji obvezne in neobvezne dokumentacije pred opravljanjem preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj

Pozor: Čas je za pošiljanje dokumentacije, ki je pogoj za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj. Z razpisom za vpis določeno dokumentacijo (zdravniško potrdilo vsi kandidati!) je treba poslati na UL Fakulteto za šport najkasneje do torka, 1. junija 2021. Več informacij o zahtevani dokumentaciji:

Obvestilo dokumentaciji

Tuji kandidati lahko pošljejo zahtevano zdravniško dokumentacijo v maternem jeziku. V primeru potrebe po prevodu bomo posameznega kandidata na e-naslov, ki ga je navedel v prijavi, pozvali k oddaji prevoda zdravniške dokumentacije. Enako velja za športno anamnezo kandidatov za program Športno treniranje.

Samo za kandidate, ki so prijavljeni (tudi) za Športno treniranje: Obrazec za usmeritveni šport - šport A

 

6. 4.  2021: Število prijav s prvo željo za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/22

Na spletnih straneh UL in MIZŠ je objavljeno število prijav s prvo željo na prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe. Objavljeni so tudi podatki o omejitvi vpisa.

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O PRIJAVI IN VPISU:

 

Minimumi točk, potrebnih za sprejem na redna mesta v 1. prijavnem roku, za nekaj zadnjih let:

 

 

Športna vzgoja  

Kineziologija 

Športno treniranje

2015/16

69,32

81,03

71,53

2016/17

70,31

80,48

67,92

2017/18

68,22

76,75

69,76

2018/19

70,06

81,72

69,65

2019/20

71,44

80,53

71,42

2020/21

70,27

85,75

75,56

Več o potrebnih točkah za sprejem iz preteklih let na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UL.

 

 

Zadnjič posodobljeno: 2. 8. 2021

Vsebine na straneh Vpis na fakulteto ureja Študentski referat Fakultete za šport.