Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za dokončanje

Kandidat konča doktorski študij potem, ko uspešno zagovarja pozitivno ocenjeno in sprejeto doktorsko disertacijo. Doktorska disertacija mora biti pisno delo, ki pomeni samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju kineziologije. 

 

Opozorilo: Zaključevanje študija po starih (pred-bolonjskih) doktorskih študijskih programov. Študenti morajo zagovarjati doktorsko disertacijo do 30.09.2016!

 

Poglejte priloženi sklep Komisije za doktorski študij Univerze v Ljubljani.

sklep KDrŠ-zaključevanje dr  št

 

Zaključek doktorskega študija (star študijski program)

 

Zaključek študija po starih študijskih programih je mogoč do izteka študijskega leta 2015/2016. To pomeni, da mora biti zagovor doktorske disertacije opravljen najkasneje do 30. 9. 2016.

 

Postopek od oddaje doktorske disertacije do njenega zagovora traja okoli 6 mesecev.

Pred oddajo doktorske disertacije mora imeti študent opravljene vse študijske obveznosti in poravnane vse stroške v zvezi s študijem.

 

Prof. dr. MOJCA DOUPONA TOPIČ,

Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost