Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja - 2. stopnja

Predmet Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Didaktika športne vzgoje 3 30   15   45 3
Pedagogika, andragogika in didaktika 60 15 15   90 6
Pedagoški praktikum 15 30     45 3

IZBIRNI PREDMET 21 (izbrati 1 predmet od 2):

Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami

Športna vzgoja mlajših otrok

 

45

 

30

 

15

 

 

 

90

 

6

Turno smučanje 15 15 30   60 4
Zdrav življenjski slog 60   30   90 6
Košarka 2, Košarka 3 15   30   45 3
Nogomet 2, Nogomet 3 15   30   45 3
Ples 2, Ples 3 15   30   45 3
Atletika 2, Atletika 3 15   30   45 3
2. semester
Pedagogika, andragogika in didaktika 60       60 4
Šola v naravi s plavalnimi dejavnostmi 5   40   45 3
Učna praksa v osnovni šoli - izbirnost       90 90 6
Plavanje 2, Plavanje 3 15   30   45 3
Športna gimnastika 2, Športna gimnastika 3 15   30   45 3
Odbojka 2, Odbojka 3 15   30 3 45 3
Rokomet 2, Rokomet 3 15   30 3 45 3

2. letnik 

3. semester
IZBIRNI PREDMET 22 - splošni izbirni predmeti* 60   30   90 6
Metodologija v športu 45 15 15   75 5
Management šolskih športnih programov 45 3 15   90 6
Učna praksa v srednji šoli       90 90 6
Alpsko smučanje 2, Alpsko smučanje 3 15   30   45 3
Nordijsko smučanje 2, Nordijsko smučanje 3 15   30   45 3
4. semester
Magistrsko delo       450 450 30

*IZBIRNI PREDMET 22 - splošni izbirni predmeti: Študenti lahko izberejo predmet/-e drugih magistrskih študijskih programov  druge stopnje UL ali predmet/-e  magistrskega študijskega  programa UL FŠ Kineziologija, v skupnem obsegu 6 KT. Izbirajo lahko tudi iz ponudbe splošnih izbirnih predmetov UL FŠ na 2. stopnji: Športnik v ekstremnih pogojih (6 KT), Olimpijstvo in olimpizem (3 KT), Dviganje uteži v kondicijski pripravi športnika (3 KT), "Sklop 1" (6 KT) ali "Sklop 2"  (6 KT).

Sestava sklopov predmetov v okviru splošne izbirnosti:

Športi 4 - sklop 1:  P S V Skupaj KT
Badminton     30 30 2
Tenis     30 30 2
Namizni tenis     30 30 2
Športi 4 - sklop 2 P S V Skupaj KT
Ritmična gimnastika     30 30 2
Sodobni športi     30 30 2
Borilni športi     30 30 2

 

Učni načrti predmetov (po abecednem redu imen predmetov)