Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predmetnik programa Management v športu

 Usmeritev: MANAGEMENT ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

Tip ECTS  
9 6 Filozofija športa
9 6 Management v športu
9 6 Mikroekonomija 3
9 6 Organizacijski in pravni vidiki športa
9 6 Trženje v športu
10 6 Poslovne finance v športnih organizacijah
10 6 Strateški management v športu
11 6

Management športne infrastrukture

Management športnih prireditev

Računovodstvo v športnih organizacijah

Taktično planiranje in kontrola v športu

12 6

Metode raziskovalnega dela (dr. Bregar Lea)

Metode raziskovalnega dela (dr. Dimovski Vlado)

Metode raziskovalnega dela (dr. Irena Ograjenšek)

Metodologija k kineziologiji

Multivariatna analiza

13 6 Izbirni predmet 13
14 6 Izbirni predmet 14
  30 Izdelava magistrskega dela

 

Usmeritev: VODENJE V ŠPORTU

Tip ECTS  
9 6 Filozofija športa
9 6 Management v športu
9 6 Mikroekonomija 3
9 6 Organizacijski in pravni vidiki športa
9 6 Trženje v športu
10 6 Management človeških virov v športu
10 6 Psihologija športa
11 6

Management (zastopanje) športnikov

Management timov

Šport in globalizacija

Šport in turizem

12 6

Metode raziskovalnega dela (dr. Bregar Lea)

Metode raziskovalnega dela (dr. Dimovski Vlado)

Metode raziskovalnega dela (dr. Irena Ograjenšek)

Metodologija k kineziologiji

Multivariatna analiza

13 6 Izbirni predmet 13
14 6 Izbirni predmet 14
  30 Izdelava magistrskega dela

 

Izbirni predmeti za obe usmeritvi:

Izbirni predmeti tip 13

Tip ECTS Izbirni predmeti
13 6 Ekonomika javnih podjetij in neprofitnih organizacij
13 6 Management učenja in znanja
13 6 Management učinkovitosti in uspešnosti
13 6 Managerski informacijski sistemi
13 6 Obvladovanje stroškov
13 6 Odnosi z javnostmi
13 6 Osnove gibanja v športu
13 6 Osnove športnega treniranja
13 6 Pedagogika športa
13 6 Poslovna etika
13 6 Sociologija športa
13 6 Šport in mediji
13 6 Teorija in metodika izbranega športa (košarka)
13 6 Teorija organizacije
13 6 Zgodovina športa

 

Izbirni predmeti tip 14

Študent lahko izbere katerikoli predmet drugega podiplomskega magisterskega programa Fakultete za šport oziroma drugih podiplomskih magistrskih študijskih programov v Sloveniji ali v tujini.
 

Struktura predmetnika je zasnovana tako, da so nekateri predmeti programa za vse študente obvezni, ostale pa lahko študent izbira. Za dokončanje programa mora opraviti 15 predmetov oziroma učnih enot od tega 5 (pet) obveznih, ostalih 10 (deset) pa študent lahko prosto izbira (z izbiro usmeritve in med seznamom ponujenih izbirnih predmetov programa, drugih programov oziroma drugih visokošolskih zavodov). Posamezen predmet znaša 6 kreditnih točk po ECTS. Študent lahko, na podlagi prošnje, izbrani predmet zamenja, vendar vedno le v okviru posameznega tipa predmetov, znotraj programa in usmeritve.
 

Struktura celotnega predmetnika glede na tipe predmetov

Študent mora obvezno opraviti 5 predmetov tipa 9 (skupni predmeti programa), 2 predmeta tipa 10 (temeljni predmeti usmeritve), 2 predmeta tipa 11 (posebni predmeti usmeritve), 1 predmet tipa 12 (izbirni programski sklop predmetov), 3 predmete tipa 13 (izbirni predmeti programa), 2 predmeta tipa 14 (izbirni predmeti drugih podiplomskih programov).