Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Razpisana raziskovalna področja

Šifra raziskovalca: 38248

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.)

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Širše področje raziskovanja je usmerjeno v temeljno razumevanje živčno-mišične funkcije in prenos tega znanja v prakso skozi optimizacijo diagnostičnih protokolov, trenažnega procesa in rehabilitacije športnikov ter ostalih bolnikov z različnimi okvarami gibalnega aparata. Potencialni doktorski kandidat bo imel možnost sodelovanja na področju:

a) validacije novih diagnostičnih metod in testnih baterij za spremljanje živčno-mišične funkcije z namenom optimizacije trenažnega procesa in/ali varne vrnitve v šport po poškodbi;

b) identifikacije talentov v športu;

c) raziskovanja novih metod treninga za izboljšanje živčno-mišične funkcije in strukture;

d) raziskovanja mehanizmov različnega odziva na telesno vadbo ter vprašanja ali ljudje, ki se ne odzivajo na kakršnokoli telesno vadbo res obstajajo;

e) raziskovanje uporabnosti kognitivnih metod vadbe, kot je gibalna predstava (ang. Motor Imagery) pri zdravih ali simptomatičnih posameznikih.

Šifra raziskovalca: 4957

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Kineziologija - pedagoški vidik (športna vzgoja, trening, motorično učenje) 

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Comparison of somatic development of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to somatic development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of height, weight, BMI, different circumferences, skinfolds and widths, physical maturation, body composition in contemporary generations;
 • assessment of secular trends in somatic dimensions, nutritional status, biological maturation, body size and body shape over the past 50 years;
 • comparison of childhood somatic development of parents to somatic development of their children;
 • assessment of somatic development and maturation by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood somatic development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of physical fitness (PF) of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to PF development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of cardio-respiratory, muscular and neuro-muscular components of PF in contemporary generations;
 • assessment of secular changes in physical fitness in the last 50 years,
 • comparison of childhood PF of parents to PF of their children.
 • assessment of PF development curves of contemporary children by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood PF development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of the level and patterns of PA and sedentary behaviour of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 10 years (ACD.Si study)

 • assessment of physical activity level of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of sedentary behaviours of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of family physical activity patterns;
 • assessment of participation of contemporary generations in organised sport practice (frequency, organisational form, sport disciplines) and comparison to previous generations;
 • assessment of active commuting to and from school of contemporary generations;
 • assessment of characteristics of sleep in contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of screen time in contemporary generations and comparison to previous generations.

 

Development of predictive model of PF based on determinants of PA (ACD.Si study)

 • to determine the relations between social environment, PA, PF and somatic development of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development with health and wellbeing of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development of youth and their biological parents;
 • assessment of self-image of contemporary generations;
 • assessment of motivation for physical activity of contemporary generations;
 • assessment of relation of motivation and self-image with PA, PF and somatic development;
 • assessment of socioeconomic environment of contemporary generations;
 • assessment of parental support of physical activity;
 • development of predictive models.

 

Artificial intelligence-based prediction model of NCD in childhood (SmartCHANGE)

 • Build accurate models for predicting the risk of lifetime NCD (focusing on cardiovascular and metabolic disease) for children and youth. Improved accuracy compared to conventional models is expected to arise from advanced machine learning methods being able to utilise heterogeneous datasets and be fed with diverse variables (behaviour, fitness, NCD biomarkers …). The models should also be able to say "I do not know" when their predictions are too uncertain.

 

Development of more accurate models for predicting adult physical fitness in adolescents that will consider their differing tempo of maturation and its accompanying effects on physical fitness (SLOfit curves)

 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent measurable breakdowns in physical fitness occur as children mature;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent cognitive development is associated with rates of overall maturation and investigate possible moderation effect of this development on 24-HMB and fitness level;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent maturation tempo is related to changes in 24HMB across the whole adolescent period;
 • to improve the accuracy of prediction models by account for biological age and causal relationships among growth patterns, physical fitness, 24-hour movement patterns, and cognitive abilities.

 

The evaluation of AI-based risk stratification in clinical NCD risk management in adolescents (SmartCHANGE)

 • to test the efficacy of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • to test the feasibility of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • Wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings (SMARTWATCH)
 • To test the concurrent validity of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings
 • To test repeatability of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings

 

Operationalising physical literacy within physical education (FitBack4Literacy)

 • To prepare physical literacy toolkit for operationalising within PE
 • To test the efficacy of physical literacy toolkit integrated as E-health tool on FitBack web platform on competencies of PET and PL of students

Šifra raziskovalca: 50745

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročja: Kineziologija, Analiza učinkovitosti v športu, Gibalne sposobnosti​

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Dr. Jožef Šimenko je deloval na Inštitutu za šport, Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za šport. Kasneje je svoje delo nadaljeval v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske na University of Greenwich, University of Essex in University of Hertfordshire. 
Njegovo raziskovanje je osredotočeno na borilne športe in borilne veščine s posebnim poudarkom na športni panogi judo. Druga raziskovalna področja na katerih prav tako deluje so raziskave na področju športnega treniranja, kondicijske priprave, preučevanje vojaške in policijske populacije, izokinetike, nogometa, uporaba modernih tehnologij v športni diagnostiki kot so 3D telesni skenerji, morfološke in funkcionalne asimetrije ter preučevanje športnih poškodb z sekundarno rehabilitacijo. Dr. Šimenko z njegovim dolgoletnim intenzivnim delovanjem v tujini in sodelovanjem z mednarodnimi strokovnjaki, vrhunskimi trenerji in vrhunskimi športniki omogoča veliko širino in kvaliteto raziskovanja. 
Borilni športi predstavljajo skupino najuspešnejših športov v samostojni Sloveniji z izjemnim številom vrhunskih dosežkov na Evropskih in Svetovnih prvenstvih ter Olimpijskih igrah. Kljub tem izjemnim dosežkom pa so z raziskovalnega vidika izjemno podhranjeni. To dopušča prostor za razvoj strokovnjakov, kateri lahko še dodatno pripomorejo k optimizaciji in dobremu razvoju mladih športnikov in znanstveni podpori pri analizi-spremljanju vrhunskih športnikov na področju borilnih športov.

Če vas omenjena področja zanimajo bi bilo raziskovalno sodelovanje z Dr. Šimenkom možno, a ne omejeno, na spodaj predstavljenih temah.  
Tema 1: Analize morfološkega statusa, temeljnih gibalnih in specifičnih sposobnosti z njihovim vplivom/povezanostjo na tekmovalno uspešnost športnikov skozi: analizo in aplikacijo merskih postopkov in merskih tehnologij, izdelava modelov/baterij merjenja bio-psiho-socialnega statusa športnika za meritve, spremljanje in nadzor športnikov v panogah borilnih športov in borilnih veščin. 
Tema 2: Analize tekmovalne učinkovitost športnikov v judu skozi analizo tekem in tekmovalnih indikatorjev z tekmovalno uspešnostjo ter podrobni analizi časovnih, prostorskih in gibalnih (tehnično-taktičnih) značilnosti juda glede na starostno kategorijo, spol in težinske kategorije. 
Tema 3: Analize problematike hidracije, hitrega zbijanja (rapid weight loss - RWL) in pridobivanja (rapid weight gain - RWG) telesne mase v borilnih športih z poudarkom na mladih športnikih. Cilji raziskovanja so ugotavljanje trenutnih praks/statusa/poznavanja/znanja (mladih) športnikov in njihovih trenerjev v Slovenskem prostoru z namenom razvoja aplikativnih metod za analizo stanja, smernic-postopkov in izobraževanj za preprečevanje negativnih posledic RPL in RWG na telesni in tekmovalni razvoj športnikov v borilnih športih.  
Tema 4: Analiza specifičnih obremenitev na skeletno-mišični sistem športnikov in zaznava morebitnih morfoloških in funkcionalnih asimetrij ter njihova povezanost s športnim rezultatom in pojavnostjo poškodb. 
Tema 5: Analiza morfoloških značilnosti, gibalnih vzorcev ter specifičnih obremenitev in potreb za optimalno operativno zmogljivost zaposlenih v vojski in policiji.

Šifra raziskovalca: 20780

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Vzgoja in izobraževanje

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Telovadba, fitnes in telesna vadba: Raziskovanje vadbenih programov za izboljšanje telesne zmogljivosti in zdravja. Zasnova in razvoj raziskovalno-razvojnega programa Telovadba, katerega namen je spodbuditi gibalno nedejavne posameznike k redni gibalni dejavnosti za ohranjanje in izboljšanje zdravja ter telesne zmogljivosti. Sredstvo za povečanje so vodene skupinske vadbe na javnih površinah (t.i. trim otoki, otoki športa, trim steze, večnamenska igrišča…). Vadbe so pripravljene skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja RS. 

Zdrav življenjski slog: Raziskovanje zdravega življenjskega sloga otrok in mladine. Razvijanje programov obšolske dejavnosti srednješolcev. Oblikovanje in razvijanje inovativnega animacijskega raziskovalno-razvojnega programa Sem IN, zdravo ŽIVIM! s podporno spletno aplikacijo, gradivi in videotelovadbami. Namen programa je srednješolce spodbujati k zdravem življenjskem slogu. 

Alpsko smučanje: Raziskovanje dejavnikov za določanje uspešnosti v alpskem smučanju (povezanost uspešnosti s telesnimi značilnostmi, gibalnimi sposobnostmi…).  

Jadranje na deski in kajtanje: Raziskovanje intenzivnosti telesnega napora med jadranjem na deski in kajtanjem. 

Šifra raziskovalke: 50017

Veda: Družboslovje

Področje: Vzgoja in izobraževanje

Podpodročje: Šport

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Telesna dejavnost je eden ključnih določevalcev zdravja v človekovem življenju. Predstavlja celoto obnašanj telesa v gibanju, ki ga povzroča skeletno mišičevje in se odraža v porabi energije. Telesna dejavnost ugodno vpliva na psihosocialno zdravje, funkcionalne sposobnosti in splošno kakovost življenja. Zaradi telesne dejavnosti se zmanjša krvni pritisk in verjetnost za nekaterimi vrstami raka, zmanjša se tveganje za koronarno srčno bolezen, dvignejo se človekove kardiorespiratorne funkcije. Posledice telesne nedejavnosti pa so lahko debelost, hipertenzija, sladkorna bolezen, bolečine v hrbtu, slabša gibalna učinkovitost in psihosocialne težave. Vse navedeno izrazito povečuje zdravstveno tveganje, zato je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) telesna nedejavnost četrti glavni dejavnik tveganja zgodnje umrljivosti in obolevnosti na svetu. Rezultati dosedanjih raziskav kažejo tudi na pozitivno povezavo med višjo telesno dejavnostjo in učno uspešnostjo, kakor tudi med višjo gibalno učinkovitostjo in učno uspešnostjo. Raziskovalci predvidevajo, da dodatne ure športne vzgoje pozitivno vplivajo na učni uspeh, ker se z učenjem kompleksnih gibov spodbuja prefrontalni korteks, ki je dejaven tudi pri učenju in reševanju problemov. Zavedati pa se moramo, da povečan obseg športne vzgoje v šoli ne more povsem nadomestiti pomanjkanja telesne dejavnosti v vsakdanjem življenju. Namen raziskovanja v sklopu doktorske disertacije bi bilo preučevanje povezanosti in vplivov telesne dejavnosti na učno uspešnost otrok in mladostnikov ter medsebojna povezanost telesne dejavnosti, telesnega fitnesa in kognitivnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

Šifra raziskovalca: 22384

Veda: družboslovje

Področje: šport

Podpodročje: Kineziologija - pedagoški vidik (športna vzgoja, trening, motorično učenje) 


Predstavitev področja raziskovanja:

Comparison of somatic development of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to somatic development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of height, weight, BMI, different circumferences, skinfolds and widths, physical maturation, body composition in contemporary generations;
 • assessment of secular trends in somatic dimensions, nutritional status, biological maturation, body size and body shape over the past 50 years;
 • comparison of childhood somatic development of parents to somatic development of their children;
 • assessment of somatic development and maturation by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood somatic development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of physical fitness (PF) of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to PF development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of cardio-respiratory, muscular and neuro-muscular components of PF in contemporary generations;
 • assessment of secular changes in physical fitness in the last 50 years,
 • comparison of childhood PF of parents to PF of their children.
 • assessment of PF development curves of contemporary children by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood PF development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of the level and patterns of PA and sedentary behaviour of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 10 years (ACD.Si study)

 • assessment of physical activity level of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of sedentary behaviours of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of family physical activity patterns;
 • assessment of participation of contemporary generations in organised sport practice (frequency, organisational form, sport disciplines) and comparison to previous generations;
 • assessment of active commuting to and from school of contemporary generations;
 • assessment of characteristics of sleep in contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of screen time in contemporary generations and comparison to previous generations.

 

Development of predictive model of PF based on determinants of PA (ACD.Si study)

 • to determine the relations between social environment, PA, PF and somatic development of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development with health and wellbeing of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development of youth and their biological parents;
 • assessment of self-image of contemporary generations;
 • assessment of motivation for physical activity of contemporary generations;
 • assessment of relation of motivation and self-image with PA, PF and somatic development;
 • assessment of socioeconomic environment of contemporary generations;
 • assessment of parental support of physical activity;
 • development of predictive models.

 

Artificial intelligence-based prediction model of NCD in childhood (SmartCHANGE)

 • Build accurate models for predicting the risk of lifetime NCD (focusing on cardiovascular and metabolic disease) for children and youth. Improved accuracy compared to conventional models is expected to arise from advanced machine learning methods being able to utilise heterogeneous datasets and be fed with diverse variables (behaviour, fitness, NCD biomarkers …). The models should also be able to say "I do not know" when their predictions are too uncertain.

 

Development of more accurate models for predicting adult physical fitness in adolescents that will consider their differing tempo of maturation and its accompanying effects on physical fitness (SLOfit curves)

 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent measurable breakdowns in physical fitness occur as children mature;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent cognitive development is associated with rates of overall maturation and investigate possible moderation effect of this development on 24-HMB and fitness level;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent maturation tempo is related to changes in 24HMB across the whole adolescent period;
 • to improve the accuracy of prediction models by account for biological age and causal relationships among growth patterns, physical fitness, 24-hour movement patterns, and cognitive abilities.

 

The evaluation of AI-based risk stratification in clinical NCD risk management in adolescents (SmartCHANGE)

 • to test the efficacy of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • to test the feasibility of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • Wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings (SMARTWATCH)
 • To test the concurrent validity of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings
 • To test repeatability of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings

 

Operationalising physical literacy within physical education (FitBack4Literacy)

 • To prepare physical literacy toolkit for operationalising within PE
 • To test the efficacy of physical literacy toolkit integrated as E-health tool on FitBack web platform on competencies of PET and PL of students

Šifra raziskovalca: 31012

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Fiziologija (mišična) napora v različnih pogojih izvajanja treninga

Področje vzdržljivosti je kljub razvoju znanosti še vedno neraziskano in se odpirajo nenehna odprta vprašanja tako pri različnih izvajanjih trenažnega procesa kakor tudi na področju medicinsko fizioloških sprememb v športnikovem telesu. Izjemno pomembno je področje regeneracije športnika z uporabo različnih metod izvajanja trenažnega procesa in ugotavljanja stanja utrujenosti športnika. Daljše kakor tudi krajše obremenitve prihaja do ponavljajočih obremenitev in je izjemno pomembna faza regeneracije, da lahko mišica ali mišične skupine zvajajo nalogo z maksimalnim naporom. Za raziskave imamo na voljo moderno opremo in lahko zasledujemo napore tudi z vidika delovanja celotnega sistema fiziologije športnika.

 

Organizacijski vidiki izvajanja treninga in gibalnega učenja preko športno diagnostičnih postopkov spremljanja pripravljenosti športnikov

Vsebine so namenjene izboljšanju in iskanju novih metod in protokolov za izvajanje športne diagnostike v vseh športnih panogah. Vsak panoga ima svoje specifike in skupek ali nabor najrazličnejših meritev lahko poda iz raziskovalnega vidika nove odgovore na vprašanja, katera meritev najbolj pojasni uspešnost doseganja  rezultata. Gre za interdisciplinarno povezavo različnih ved in znanstvenih metod, ki nam približajo odgovor na vprašanje zakaj je nekdo uspešnejši od drugega. 

 

Fiziologija napora v povezavi z razvojem biomehanike gibanja

Fiziologija s proučevanjem gibanja športnika skupaj z uporabo osebne športne opreme se rešuje s pomočjo mehanike. Želimo optimizirati tehniko gibanja pod maksimalnimi napori in to spremljati s biomehanskimi merilnimi napravami. Z moderno opremo in z razvijem lastne opreme lahko nudimo izjemno veliko podporo športnikom za doseganje vrhunskega rezultata. Njihove gibe lahko optimiziramo glede na njihove antropometrične vrednosti, glede na zunanje okoliščine (teren) in glede na laboratorijske pogoje. Obstaja neskončno število možnosti za izboljšanje individualne tehnike in prilagoditev opreme za posamezne športne panoge. Obstaja velika širina raziskovanje tako na športnikih kakor tudi na industrijski opremi.  

Športne panoge (vzdržljivostne): atletika, smučarski tek, nordijska kombinacija, biatlon, triatlon, kolesarstvo, nogomet.
Športne panoge (kratkotrajna ponovljiva vzdržljivost): košarka, rokomet, odbojka, veslanje, deskanje.

 

Šifra raziskovalca: 20754

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Kinezilogija – fiziološki vidiki

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Tema: ugotavljanje učinkov različnih tipov plavalne vadbe in različnih vadbenih sredstev na pripravljenost plavalca.
Uspešnost v tekmovalnem plavanju je odvisna od številnih gibalnih sposobnosti, kot so vzdržljivost, hitrostna vzdržljivost, moč in gibljivost. Poznamo različne tipe vadbe za razvoj teh sposobnosti (sprinterska vadba, vzdržljivostna vadba…), ki lahko temeljijo na uporabi različnih vadbenih sredstev (vadba z manjšim številom vdihov, vadba za moč vdišnih mišic…).

Tema: ugotavljanje učinkov apneje, izvedene neposredno pred plavalnim nastopom.
V sprinterskih plavalnih disciplinah morajo plavalci natančno usklajevati med potrebo po vdihu in željo po čim manjši frekvenci vdihov. Za premagovanje potrebe po vdihu tekmovalci uporabljajo različna vadbena sredstva. Eno od teh je lahko tudi izvedba apneje neposredno pred plavanjem apneja. Na ta način bi želeli izzvati potapljaški refleks in nastanek ugodnih okoliščin v krvi, ki bi se lahko izkoristile v kasnejšem plavanju. Z raziskavami želimo ugotoviti učinke, apneje, izvedene neposredno pred plavalnim nastopom na zmogljivost plavalca.

Tema: ugotavljanje učinkov različnih tipov vadbe apneje in vadbenih sredstev na zmožnost zadrževanja diha.
Poznamo več različnih tipov vadbe apneje, kot so statična apneja na kopnem in v vodi ter dinamična apneja na kopnem (med obremenitvijo na kolesarskem ergometru) in v vodi (med plavanjem). Pri tem se lahko izvaja O2 (intervalne serije apnej s dolgimi odmori) ali CO2 vadbo (intervalne serije apnej z nekaj vdihi dolgimi odmori). Z raziskavami želimo ugotoviti učinke teh tipov in vadbenih sredstev na zmožnost zadrževanja diha. Le-ta ni pomembna le za potapljače na dih, temveč tudi za nekatere druge športnike. Prekinitev dihanja in zadržanje diha se namreč pojavlja tudi pri plavanju in nekaterih kopenskih športih (biatlon, streljanje…). Ob tem pa ima lahko vadba apneje tudi ugodne učinke na sposobnost umirjanja v stresnih okoliščinah.
Tema: ugotavljanje vplivov šibkih in močnih dihalnih mišic na napredek v zmožnosti dihanja med plavanjem pri učenju plavanja.
Osvajanje zmožnosti dihanja med plavanjem predstavlja izziv za plavalnega začetnik. Dihanje med plavanjem namreč ni ne prosto, niti neovirano kot je na kopnem. Pri kravlu, prsnem in delfinu mora biti usklajeno z zaveslaji, pri čemer ga vodni tlak dodatno otežuje. Možno je torej, da moč dihalnih mišic plavalnega začetnika vpliva na osvajanje zmožnosti dihanja med plavanjem.

Tema: ugotavljanje učinkov vadbe za moč dihalnim mišic, kot dopolnila k učenju plavanja, na napredek v zmožnosti dihanja med plavanjem.
Osvajanje zmožnosti dihanja v vodi je del začetnega prilagajanja na vodo. Osvajanje poteka s pomočjo vaj, pri katerih plavalni začetnik spušča mehurčke najprej na vodni gladini, nato pa globje proti večjemu zunanjemu pritisku. Začne z enkratnim izdihom, nato pa nato jih pa več zaporedno poveže. Sprva sledi lastnemu ritmu, na koncu pa še ritmu učitelja. Poraja se vprašanje, ali je možno takšno vadbo dihalnih nadomestiti z vadbo na kopnem ob uporabi ustreznih naprav (PowerBreathe, PowerLung).

Tema: ugotavljanje učinkov utrujenost dihalnih mišic na izvedbo podvodnih delov (podvodni obrati in drsenja) plavalnega nastopa.
Ob omejenem in oteženem dihanju, so dihalne mišice med plavanjem obremenjene še z ustvarjanjem propulzije. Sodelujejo namreč pri zaveslajih, kar se je izkazalo, da utrudi dihalne mišice še bolj, kot, zaradi vodnega okolja omejeno in oteženo, dihanje. Utrujenost dihalnih mišic je morda vzrok za težave (počasnejša izvedba podvodnih obratov, krajše drsenja) pri podvodnih delih ob koncu plavalnega nastopa.

Tema: ugotavljanje učinkov vadbe za moč dihalnim mišic, kot dopolnila k običajni plavalni vadbi, na zmogljivost plavalca.
Moč dihalnih mišic je pomemben omejitveni dejavnik pri naporu v srednje dolgih in dolgih plavalnih disciplinah. Zato se vadba za razvoj moči teh mišic vedno bolj uveljavlja kot dodatek k običajni plavalni vadbi. Ker pa je na tem področju še veliko neznanega, bi bilo zanimivo ugotoviti, kakšni so učinki take vadbe na zmožnost plavanja z manjšim številom vdihov in na izvedbo podvodnih delov plavalnega nastopa. Ob tem bi nas zanimalo tudi, kakšni so učinki ob prekinitvi tovrstne vadbe.

 

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Kineziologija – bio-psiho-socialni vidiki

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Tema: ugotavljanje učinkov različnih metod učenja in poučevanja plavanja ter uporabe različnih pripomočkov na znanje neplavalcev ali plavalcev.
Učenje plavanja je v svetu in pri nas zelo široko področje s številnimi različnimi pristopi in metodami poučevanja, ki temeljijo na uporabi različnih pripomočkov. Področje temelji predvsem na izkustvenih spoznanjih, saj je poglobljenih znanstvenih raziskav zelo malo. To je škoda, učenje plavanja je namreč del učnih načrtov številnih držav po svetu. Nova znanstvena spoznanja bi lahko prispevala k večji učinkovitosti plavalnih tečajev tj. ugodni učinki na znanje plavanja otrok in posledično na njihovo večjo osebno varnost pri gibanjih v vodi in ob njej. Ob tem pa bi lahko pomenila tudi finančno prednost, saj bi se lahko tečaji potemtakem nekoliko časovno skrajšali in pocenili.

Šifra raziskovalke: 16125

Veda: Družboslovje

Področje: Vzgoja in izobraževanje​

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Moje področje raziskovanja sega na področje polistrukturnih konvencionalnih športov, torej predvsem na področje estetskih športov, plesa in aerobike – skupinske vadbe ob glasbi, prav tako tudi področje kondicijske priprave. V zadnjem obdobju se v svojem raziskovalnem delu posvečam predvsem preučevanju poškodb v plesu ter vplivu zmanjšane energijske razpoložljivosti na zdravje športnic iz estetskih športov. Drugo področje, s katerim se v zadnjih letih ukvarjam pa je preučevanje znanja in uporabe prehranskih dodatkov in potencialni uporabi dopinga v plesu. Sodelujem z raziskovalci iz Univerze na Hrvaškem, Kineziološke fakultete v Splitu (dr. Damir Sekulić) in z raziskovalci iz Edinburga, dr. Nicky Keay (Durham University). 

V preteklem obdobju sem se ukvarjala z naslednjimi področji, ki bi bila prav tako aktualna pri postavitvi raziskovalnega problema:
Športno treniranje – ples in aerobika – vse oblike skupinske vadbe ob glasbi: preučevanje gibalnega in telesnega statusa plesalk in plesalcev različnih plesnih zvrsti; Telesna sestava in programi kontrole telesne teže: preučevanje in primerjave telesne sestave plesalk in plesalcev različnih plesnih zvrsti ter njeno umeščanje v vrhunskem športu; nadalje preučevanje in načrtovanje vadbe za rekreativno populacijo v smislu kontrole telesne teže.

Šifra raziskovalke: 16121

Veda: Družboslovje

Področje: Vzgoja in izobraževanje

Podpodročje: Psihologija (razvojna psihologija, športna psihologija)

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Središče mojega raziskovanja je prepletanje razvojne in športne psihologije. Več kot dvajset let se ukvarjam z raziskovanjem razvoja športne kariere, dejavnikov, ki vplivajo na prilagajanje na njene posamezne stopnje in dvojno kariero, to je usklajevanje šolanja in športa. V vlogi nacionalnega koordinatorja sem vodila več mednarodnih projektov s področja dvojne kariere. Zanimajo me pedagoško-psihološki dejavniki, ki vplivajo na športnike, njihove trenerje in starše od vstopa v tekmovalni šport pa do prilagajanja na življenje po koncu vrhunske športne kariere. V zadnjem času je moje raziskovanje usmerjeno na proučevanje duševnega zdravja športnikov na različnih stopnjah njihove kariere. 

Drugo področje mojega raziskovanja se nanaša na proučevanje psiholoških vidikov zdravega (oz. nezdravega) življenjskega sloga splošne populacije, s poudarkom na razvojno-psihološki perspektivi. 

Šifra raziskovalca: 28474

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Potencialni doktorski študent bo lahko raziskovalno deloval na področju okoljske športne fiziologije in ergonomije. Cilj raziskav, ki jih izvajamo z domačimi (IJS) in tujimi partnerji (Univerza v Lozani, Univerza v Lyonu) je odkrivanje novih spoznanj na področju adaptacije posameznikov na različne okoljske razmere (hipoksija/višina/vročina) in uporabe le te v trenažne namene pri športnikih, preventivne namene v delovnih populacijah in kurativne namene v kliničnih populacijah. V zadnjem času največ raziskovalne pozornosti posvečamo preučevanju sposobnosti prilagoditve na hipoksijo/višino v »ranljivejših« populacijah in preučevanju potencialnega križnega adaptacijskega učinka med vročino in hipoksijo na izboljšanje športne sposobnosti. V prihodnje želimo na tem področju izvajati več raziskav s sodelovanjem deklet, saj trenutno vemo le malo o morebitnih razlikah med spoloma na tem področju.  

Šifra raziskovalke: 24379

Veda: Družboslovje

Področje: Psihologija

Podpodročje: Psihologija športa

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Posvečam se raziskovanju psihološkega profila trenerjev – kakšne so osebnostne značilnosti, motivacijska struktura trenerjev v različnih športih, kaj so vodstveni stili posameznih trenerjev, vrednotna struktura trenerjev… Drugo raziskovalno področje so psihološke značilnosti športnikov v rizičnih športih – kakšni so v primerjavi s splošno populacijo in športniki iz ostalih športov, kakšna je njihova osebnost, motivacija in vrednotne značilnosti in kakšna je njihova potreba po dražljajih. Tretje pomembno področje raziskovanja je psihološka priprava športnikov – kakšno je doživljanje zanosa v športni dejavnosti (tudi v primerjavi z ostalimi področji, kot je glasba) ter raziskovanje novejših pristopov v psihološki pripravi športnikov, kot so ACT (Acceptance and commitment Therapy) pristopi.

Šifra raziskovalca: 50428

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

 


Predstavitev področja raziskovanja: 

Comparison of somatic development of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to somatic development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of height, weight, BMI, different circumferences, skinfolds and widths, physical maturation, body composition in contemporary generations;
 • assessment of secular trends in somatic dimensions, nutritional status, biological maturation, body size and body shape over the past 50 years;
 • comparison of childhood somatic development of parents to somatic development of their children;
 • assessment of somatic development and maturation by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood somatic development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of physical fitness (PF) of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to PF development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of cardio-respiratory, muscular and neuro-muscular components of PF in contemporary generations;
 • assessment of secular changes in physical fitness in the last 50 years,
 • comparison of childhood PF of parents to PF of their children.
 • assessment of PF development curves of contemporary children by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood PF development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of the level and patterns of PA and sedentary behaviour of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 10 years (ACD.Si study)

 • assessment of physical activity level of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of sedentary behaviours of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of family physical activity patterns;
 • assessment of participation of contemporary generations in organised sport practice (frequency, organisational form, sport disciplines) and comparison to previous generations;
 • assessment of active commuting to and from school of contemporary generations;
 • assessment of characteristics of sleep in contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of screen time in contemporary generations and comparison to previous generations.

 

Development of predictive model of PF based on determinants of PA (ACD.Si study)

 • to determine the relations between social environment, PA, PF and somatic development of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development with health and wellbeing of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development of youth and their biological parents;
 • assessment of self-image of contemporary generations;
 • assessment of motivation for physical activity of contemporary generations;
 • assessment of relation of motivation and self-image with PA, PF and somatic development;
 • assessment of socioeconomic environment of contemporary generations;
 • assessment of parental support of physical activity;
 • development of predictive models.

 

Artificial intelligence-based prediction model of NCD in childhood (SmartCHANGE)

 • Build accurate models for predicting the risk of lifetime NCD (focusing on cardiovascular and metabolic disease) for children and youth. Improved accuracy compared to conventional models is expected to arise from advanced machine learning methods being able to utilise heterogeneous datasets and be fed with diverse variables (behaviour, fitness, NCD biomarkers …). The models should also be able to say "I do not know" when their predictions are too uncertain.

 

Development of more accurate models for predicting adult physical fitness in adolescents that will consider their differing tempo of maturation and its accompanying effects on physical fitness (SLOfit curves)

 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent measurable breakdowns in physical fitness occur as children mature;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent cognitive development is associated with rates of overall maturation and investigate possible moderation effect of this development on 24-HMB and fitness level;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent maturation tempo is related to changes in 24HMB across the whole adolescent period;
 • to improve the accuracy of prediction models by account for biological age and causal relationships among growth patterns, physical fitness, 24-hour movement patterns, and cognitive abilities.

 

The evaluation of AI-based risk stratification in clinical NCD risk management in adolescents (SmartCHANGE)

 • to test the efficacy of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • to test the feasibility of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • Wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings (SMARTWATCH)
 • To test the concurrent validity of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings
 • To test repeatability of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings

 

Operationalising physical literacy within physical education (FitBack4Literacy)

 • To prepare physical literacy toolkit for operationalising within PE
 • To test the efficacy of physical literacy toolkit integrated as E-health tool on FitBack web platform on competencies of PET and PL of students

Šifra raziskovalca: 12289

Veda: družboslovje

Področje: vzgoja in izobraževanje

Podpodročje: Kineziologija: Igre z loparji - Tenis


Predstavitev področja raziskovanja:

Delujem na področju “Analize igralne učinkovitost športnikov”, kjer so cilji raziskovanja povezani z analizo igralnih značilnosti teniških igralcev v času tekem in treningov, povezanosti igralnih indikatorjev z uspešnostjo ter podrobni analizi časovnih, prostorskih in gibalnih (taktično - tehničnih) značilnosti teniške igre. V raziskave so vključeni teniški igralci obeh spolov ter različnih starosti in tudi igralci tenisa na vozičku. Za zbiranje podatkov uporabljamo različne sisteme za analizo gibanja športnikov (Armbeep Tennis, FoxTen, Hawk Eye). Cilji raziskovanja so vezani na odkrivanju indikatorjev, ki se pojavljajo v različnih igralnih situacijah in določanju tistih, ki imajo največji vpliv na tekmovalno uspešnosti. Glede na kompleksnost in dinamičnost teniške igre je pomembna določitev pogostosti igralnih vzorcev pri različnih skupinah teniških igralcev. Nadalje, v natančnem definiranju zakonitosti učinkovitega gibanja teniških igralcev, predvsem na začetku gibanja, kjer poleg gibalnega vidika prihaja do izraza tudi zaznavanje ter anticipacija tekmeca in žoge. Ter nenazadnje, v oblikovanju trenažnih strategij za teniške in kondicijske trenerje.

Šifra raziskovalca: 16124

Veda: Družboslovje/Vzgoja in izobraževanje

Področje: Kineziologija

Podpodročje: Alpsko smučanje/Eksperntno modeliranje/Gibalne sposobnosti/Tehnika smučanja/Smučanje invalidov

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Modeliranje uspešnosti športnikov v izbranih športnih panogah in transformacijskih postopkov s pomočjo ekspertnega sistema 'sport manager'; raziskovalni projekt vključujoč razvoj kompleksnejših ekspertnih modelov potencialne in tekmovalne uspešnosti v alpskem smučanju.

The best slalom competitors-kinematic analysis of tracks and velocities: Pomemben prispevek k uveljavljanju kinematičnih analiz na podlagi uporabe GPS tehnologije na vzorcu tekmovalcev najvišjega ranga v alpskem smučanju. 

Progressivity of basic elements of the Slovenian national alpine ski school: biomehanična analiza izvedb hierarhije elementov uradne šole alpskega smučanja in prvi primer znanstvene potrditve stopnjevanja hitrosti izvedb hierarhije elementov uradne šole smučanja na podlagi meritev in primerjav kinematičnih parametrov.

Multi-axis prosthetic knee resembles alpine skiing movements of an intact leg: Pomembna raziskava s področja smučanja invalidov z meritvami gibanja smučarskih čevljev v skočnih in kolenskih sklepih v simulacijah različnih načinov smučanja s posebno nadkolensko protezo za smučanje. 

Balance, basic anthropometrics and performance in young alpine skiers: Pomemben prispevek uporabe najsodobnejših merilnih pripomočkov (Biodex) za potrebe longitudinalne analize povezanosti med ravnotežjem, antropometričnimi značilnostmi in tekmovalno uspešnostjo dveh generacij mlajših kategorij v alpskem smučanju.

Correlation between gymnastics elements knowledge and performance success in younger categories of alpine skiing: Vključevanje elementov akrobatike v proces priprave mladih tekmovalcev v alpskem smučanju.

Šifra raziskovalca: 20405

Veda: Družboslovje

Področje: Šport/Vzgoja in izobraževanje

Podpodročje: Kineziologija - pedagoški vidik (športna vzgoja, trening, motorično učenje)


Predstavitev področja raziskovanja:

Comparison of somatic development of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to somatic development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of height, weight, BMI, different circumferences, skinfolds and widths, physical maturation, body composition in contemporary generations;
 • assessment of secular trends in somatic dimensions, nutritional status, biological maturation, body size and body shape over the past 50 years;
 • comparison of childhood somatic development of parents to somatic development of their children;
 • assessment of somatic development and maturation by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood somatic development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of physical fitness (PF) of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 50 years and to PF development of their parents (ACD.Si study)

 • assessment of cardio-respiratory, muscular and neuro-muscular components of PF in contemporary generations;
 • assessment of secular changes in physical fitness in the last 50 years,
 • comparison of childhood PF of parents to PF of their children.
 • assessment of PF development curves of contemporary children by combining the ACDSi data with SLOfit cohort data;
 • comparison of childhood PF development curves of parents and their children by using cohort SLOfit data.

 

Comparison of the level and patterns of PA and sedentary behaviour of contemporary generations to previous generations of children and youth in the last 10 years (ACD.Si study)

 • assessment of physical activity level of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of sedentary behaviours of contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of family physical activity patterns;
 • assessment of participation of contemporary generations in organised sport practice (frequency, organisational form, sport disciplines) and comparison to previous generations;
 • assessment of active commuting to and from school of contemporary generations;
 • assessment of characteristics of sleep in contemporary generations and comparison to previous generations;
 • assessment of screen time in contemporary generations and comparison to previous generations.

 

Development of predictive model of PF based on determinants of PA (ACD.Si study)

 • to determine the relations between social environment, PA, PF and somatic development of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development with health and wellbeing of children and youth;
 • to determine the relations between PA, PF and somatic development of youth and their biological parents;
 • assessment of self-image of contemporary generations;
 • assessment of motivation for physical activity of contemporary generations;
 • assessment of relation of motivation and self-image with PA, PF and somatic development;
 • assessment of socioeconomic environment of contemporary generations;
 • assessment of parental support of physical activity;
 • development of predictive models.

 

Artificial intelligence-based prediction model of NCD in childhood (SmartCHANGE)

 • Build accurate models for predicting the risk of lifetime NCD (focusing on cardiovascular and metabolic disease) for children and youth. Improved accuracy compared to conventional models is expected to arise from advanced machine learning methods being able to utilise heterogeneous datasets and be fed with diverse variables (behaviour, fitness, NCD biomarkers …). The models should also be able to say "I do not know" when their predictions are too uncertain.

 

Development of more accurate models for predicting adult physical fitness in adolescents that will consider their differing tempo of maturation and its accompanying effects on physical fitness (SLOfit curves)

 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent measurable breakdowns in physical fitness occur as children mature;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent cognitive development is associated with rates of overall maturation and investigate possible moderation effect of this development on 24-HMB and fitness level;
 • to characterise, using fine grained data, when and to what extent maturation tempo is related to changes in 24HMB across the whole adolescent period;
 • to improve the accuracy of prediction models by account for biological age and causal relationships among growth patterns, physical fitness, 24-hour movement patterns, and cognitive abilities.

 

The evaluation of AI-based risk stratification in clinical NCD risk management in adolescents (SmartCHANGE)

 • to test the efficacy of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • to test the feasibility of an AI-driven, E-health tool focused at NCD risk prediction on fitness and behaviour change in clinical settings
 • Wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings (SMARTWATCH)
 • To test the concurrent validity of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings
 • To test repeatability of wearable physical activity trackers in assessing 24HMB in free-living settings

 

Operationalising physical literacy within physical education (FitBack4Literacy)

 • To prepare physical literacy toolkit for operationalising within PE
 • To test the efficacy of physical literacy toolkit integrated as E-health tool on FitBack web platform on competencies of PET and PL of students

Šifra raziskovalca: 20755

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Kineziologija – biomehanski, biometrični vidik

 

Veda: Medicinske vede

Področje: Zdravstvene vede

 

Predstavitev področja raziskovanja:

V širšem smislu je področje raziskovanja proučevanje gibanja človeka, predvsem z orodji biomehanike in v nekaterih primerih v povezavi s fiziologijo. V tem temeljnem kineziološkem področju proučujemo tako človeka/športnika kot tudi njegove interakcije z okolico in/ali rekviziti. V največji meri se ukvarjamo z optimizacijo uspešnosti gibanja in opreme (v različnih športih) na eni strani ter na drugi strani z zdravim gibanjem in zmanjševanjem tveganja za poškodbe (npr. vpliv opreme na uspešnost pri smučarskem gorništvu, alpskem smučanju, teku na smučeh, analiza hoje, teka, vpliv vibracij na človeka pri različnih gibanjih, vpliv izpostavljenosti ekstremnim okolijskim dejavnikom…). Mnoge študije so povezane tudi z razvojem biomehanskih merilnih tehnologij (npr. nosljiva oprema kot so pametni obliži, EKG, GNSS) in orodja s katerimi se gibanje oziroma (športni) rekviziti/oprema lahko proučujejo. Kot dolgoletni vodja laboratorija za biomehaniko ima prof. dr. Supej dostop do najaktualnejše raziskovalne opreme, njegovo dolgoletno intenzivno sodelovanje s tujino in delovanje na različnih evropskih in domačih raziskovalnih in industrijskih projektih pa omogoča precejšno širino možnosti raziskovanja.