Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Inštitut za kineziologijo

Inštitut za kineziologijo

 kontaktkabinettel. int.vloge
Bajželj Uršula3101801-520-77-09vodja referata za podiplomski študij
Besal Sara1102401-520-77-05raziskovalka
Kereži Urškaraziskovalka
Križaj Jožef3101801-520-78-41vodja mednarodne pisarne
Lužnik Izabelaraziskovalka
Majcen Rošker Živaraziskovalka
Meh Kaja1102401-520-77-05raziskovalka
Mikeln Špela1102401-520-77-05raziskovalka
Papuga Irinejraziskovalec
Paravlić Arminasistent raziskovalec
Pečnikar-Oblak Viktorija32001raziskovalec VII/2
Premelč Jerneja1102401-527-07-05asistent raziskovalec
Pruš Daša1101901-520-77-63raziskovalec VII/2
Pukl Kristina3101801-520-77-13strokovna delavka
Radinović Katjuša3101801-520-77-07vodja projektne pisarne
Sorić Maroje1001601-520-78-36znanstveni sodelavec
Škrgatić Bano Sandra3101801-520-77-11projektna pisarna
Verdel Ninaraziskovalka
Pajek Maja3101601-520-78-39Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost
Drole Kristina32001mlada raziskovalka
Moškon Saramlada raziskovalka
Potočnik Žan Luca1102401-520-77-05mladi raziskovalec
Lomšek Eva3101801-520-78-40strokovni delavec
Golja Petra
Iskra Simon
Leskošek Bojan1301001-520-77-15

Inštitut za kineziologijo (IK) je bil ustanovljen leta 1972 in predstavlja osrednjo znanstveno raziskovalno enoto Fakultete za šport. Znanstveno raziskovalno dejavnost lahko razmejimo na strokovni in administrativno finančni del. Strokovni del je izključno domena kateder, ki vsebinsko pripravljajo projekte in jih prijavljajo, skladno z razpisi, preko Inštituta za kineziologijo. Prodekan/ja za znanstveno raziskovalno dejavnost, ki vodi Inštitut za kineziologijo, koordinira in usmerja aktivnosti katedre na znanstveno raziskovalnem področju. Vodstvo Inštituta za kineziologijo, skupaj s tajništvom, zagotavlja ustrezen informacijski, upravni, administrativni in finančni servis.
V prioritetno dejavnost Inštituta za kineziologijo sodi:

  • načrtovanje in izvajanje raziskovalnih programov, aplikativnih in temeljnih raziskav, ciljno raziskovalnih in razvojnih projektov; 
  • skrb za kvaliteto vseh vrst znanstveno raziskovalnih projektov in njihovo vključevanje v mednarodna raziskovalna polja;
  • omogočanje čim boljših delovnih pogojev mladim raziskovalcem, dostopnost literature, vrhunske znanstvene metodologije in tehnologije;
  • vključevanje mladih raziskovalcev v raziskovalne skupine drugih fakultet in raziskovalnih inštitutov;
  • načrtovanje in izvajanje doktorskega študija;
  • vodenje in upravljanje indok službe za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela;
  • izdajanje znanstvene revije »Kinesiologia Slovenica«;
  • organizacija znanstvenih konferenc, kongresov, simpozijev, seminarjev...

 

V okviru Inštituta za kineziologijo se na Fakulteti za šport izvaja