Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predstavniki v organih fakultete

ORGAN FAKULTETE / FUNKCIJA ŠS FŠ Svetnik / svetnica izvoljena v organ FŠ
Predsednik
Podpredsednica
Klemen Kvartuh
Ana Šalamun
Senat Klemen Kvartuh, Liza Mikeln, Manca Bavdek, Mojca Melinc, Tinkara Dolanc
Komisija za študijske zadeve 1.stopnja: Ana Šalamun (namestnica Nikolina Ljubanić)
2. stopnja: Ema Kačičnik (namestnik Klemen Kvartuh)
Komisija za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo ter doktorski študij Domen Tominec
Disciplinska komisija Ula Peterman, Klemen Kvartuh
Upravni odbor Klemen Kvartuh
Akademski zbor vsi člani
Komisija za kakovost Nina Omahen