Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Bibliografija raziskovalcev

SICRIS (SlovenIan Current Research Information System)

Kategorizacija znanstvenih publikacij

Baza JCR (faktor vpliva) in baza Web of science - citiranje

Revije s faktorjem vpliva (sport sciences)

Seznam indeksiranih revij

Dodatna navodila za kategorizacijo bibliografskih enot (COBISS)