Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vodstvo

Dekan:
prof. dr. Damir Karpljuk, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: damir.karpljuk@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-02


Prodekan za pedagoško dejavnost:
izr. prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med.

Elektronski naslov: vedran.hadzic@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-01


Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost:
prof. dr. Maja Pajek, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: maja.pajek@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-78-39


Predstojnik Inštituta za šport:
doc. dr. Boro Štrumbelj, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: boro.strumbelj@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-98


Tajnik:
Maša Janeš, univ. dipl. prav.

Elektronski naslov: masa.janes@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-32