Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov

Pozdravljeni!

Na tej strani bomo objavljali tekoče informacije v zvezi s prijavo in sprejemnim postopkom za vpis v 1. letnik prvostopenjskih študijskih programov  Športno treniranje, Športna vzgoja in Kineziologija, v študijskem letu 2020/21.

 

18. 3. 2020 Podaljšan prvi prijavni rok (za Slovence in državljane EU in kandidate za vpis v višji letnik)

Kandidate za vpis obveščamo, da je zaradi trenutnih razmer podaljšan rok za oddajo 1. prijave za vpis in za oddajo prijave za vpis v višji letnik ; Kandidati lahko elektronsko prijavo oddajo do 9. 4. 2020, priporočeno pa natisnjen obrazec pošljejo najkasneje do 14. 4. 2020 (če prijava ni elektronsko podpisana). Več na spletni strani službe VPIS UL: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila

 

17. 3. 2020 Zaključuje se čas za oddajo prijave za vpis v 1. roku! Dokumentacije (zdravniško potrdilo, športna anamneza, kategorizacija ... še ne pošiljajte na FŠ! To boste storili po 2. maju do 1. junija.

Kandidate za vpis želimo spomniti, da v sredo, 18. 3. 2020 poteče rok za oddajo elektronske prijave za vpis v eVŠ, v 1. prijavnem roku. V primeru (če ni elektronsko podpisana), da morate prijavo tudi natisniti, podpisati in priporočeno poslati na Univerzo v Ljubljani, lahko to storite najkasneje do 20. 3. 2020!

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2020

in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi do 20. marca 2020.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila ali AAI–računa (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno–informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska prijavno–informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Upoštevajte navodila službe VPIS, glede na trenutno situacijo v RS: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/clani-eu

 

2. 3. 2020 Norme preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj

Senat Fakultete za šport je potrdil norme posameznih testov preizkusa in kriterije uspešno opravljenega preizkusa, ki je pogoj za sprejem na katerikoli dodiplomski program Fakultete za šport.

Norme in kriteriji uspešno opravljenega preizkusa 2020

Postopek točkovanja preizkusa in bonitete

 

31. 1. 2020

Objavljen je Razpis za vpis v  dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 (v nad. Razpis za vpis)

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za Slovence, državljane držav EU, zamejce in tujce:  https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/

 

ČASOVNICE v slovenščini:

Prijavno-sprejemni postopek za Slovence:

UL VPIS

Prijavno-sprejemni postopek za Slovence s srednjo šolo v tujini in državljane držav EU:

UL VPIS

Prijavno-sprejemni  postopek za tuje državljane iz držav ne-EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:
UL VPIS

 

Information and timeline in English:

Call for enrolment  and other Information for international students: https://www.uni-lj.si/study/bachelor/

UL ENROLMENT  (for Slovenian citizens with high school education abroad and foreign citizens of the EU member states)
UL enrolment - info, UL ENROLMENT - timeline (for foreign citizens of non EU member states and Slovenians without Slovenian citizenship)

 

 

 

 

 

 

 

Zadnjič posodobljeno: 18. 3. 2020

Vsebine na tej strani ureja Študentski referat Fakultete za šport.