Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2019/20

8. 7. 2019:  Izračun točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj


Točke preizkusa 2019


Objavljamo izračun točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 26. in 27. 6. 2019, ki so bile posredovane Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. 


5. 7. 2019: Informacije o nadaljevanju izbirnega postopka in vpisih

Na tej strani bodo do 11. 7. 2019 objavljene točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo.

Vpisna služba UL bo kandidatom najkasneje do 25. 7. 2019 po pošti poslala sklepe o rezultatih prvega roka izbirnega postopka.

V predzadnjem tednu julija bomo s Fakultete za šport sprejetim kandidatom po pošti poslali navodila in vabilo k vpisu, ki bo v ponedeljek, 29. 7. in v torek, 30. 7. 2019, na fakulteti. Vpis boste opravili delno elektronsko (elektronsko izpolnili in natisnili vpisni list), zaključili pa ga boste na Fakulteti za šport,  v enem od navedenih terminov.  V primeru vaše odsotnosti vas lahko pride vpisat nekdo od bližnjih, z vašim pooblastilom.

 

27. 6. 2019: Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2019 - 26. in 27. 6. 2019

Neuradni rezultati

Vsak kandidat naj pozorno pregleda svoje rezultate in morebitne kategorizacije in usposobljenosti!

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov oz. dokumentacije v računalniško datoteko.  Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport, najkasneje do torka, 2. 7. 2019, do 12.00 (rok prejema pritožbe). Kasneje prispele pritožbe ne bodo obravnavane.

Uradni rezultati testov (po 2. 7. 2019) bodo preračunani v točke, ki bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si), najkasneje do 11. 7. 2019. Posredovane bodo Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku.

 

21. 6. 2019: Vsi prijavljeni, ki so izpolnili pogoj za pristop k preizkusu, bi morali že prejeti Obvestila o preizkusu (poslana s pošto na dom, dne 14. 6. 2019).

V primeru, da obvestila še niste prejeli, nas čimprej pokličite na tel.: 01/5207 772 ali 01/5207 802 ali pišite na: referat@fsp.uni-lj.si. V obvestilu so vsi potrebni napotki za preizkus in individualizirane ure začetkov posameznih delov preizkusa.

 

12. 6. 2019: Pregled dokumentacije

Poteka pregled dokumentacije in izdelava razporeda za preizkus, za kandidate, ki so do roka oddali zahtevano dokumentacijo; kandidati z nepopolno dokumentacijo, so bili pozvani k dopolnitvi. Obvestilo s podrobnejšimi informacijami o preizkusu bodo kandidati prejeli v tednu od 17. junija naprej,  s pošto na dom.

Uspešno na maturi in preizkusu!

 

9. 5. 2019: Sprejemamo dokumentacijo prijavljenih za vpis (rok: 3. 6. 2019!)

Več v obvestilu z dne 17. 4. 2019 - spodaj

Preizkus v 1. roku: 26. in 27. 6. 2019 (vsak kandidat opravlja preizkus oba dneva); cena preizkusa je 83,00 EUR; vabilo k preizkusu z vsemi potrebnimi informacijami in napotki (kje, kdaj, kaj s sabo, podatki za plačilo ...) bodo kandidati, ki bodo do roka (3. 6. 2019) oddali vso zahtevano dokumentacijo, prejeli s pošto na dom, nekaj dni pred preizkusom. Če bo potrebna določena dopolnitev dokumentacije, bomo kandidate o tem obvestili po e-pošti. Preverjajte svojo e-pošto na e-naslovu, ki ste ga navedli v prijavi, prav tako navadno pošto!

OPOZORILO: za potrdila (zdravniško, potrdilo kluba, usposobljenost ... ) v tujem jeziku se zahteva sodno overjen prevod v slovenski jezik.

 

18. 4. 2019: Objavjeno je število prijav s prvo željo v prvem roku in omejitve za vpis v 1. letnik študijskega leta 2019/20

Na spletnih straneh UL: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila je objavljeno število prijav s prvo željo za posamezne študijske programe, deleži presežka prijav po programih in sklepi o omejitvah vpisa.

 

17. 4. 2019:  Od 2. maja do 3. junija bo čas za pošiljanje dokumentacije na Fakulteto za šport

Prijavljene za študijske programe Fakultete za šport želimo spomniti, da bo potrebno najkasneje do 3. junija 2019 na Fakulteto za šport poslati z razpisom za vpis zahtevano dokumentacijo. Več v priponkah:

Obvestilo o dokumentaciji

Obrazec za izbrani usmeritveni šport - Šport A (samo za program Športno treniranje!)

OPOZORILO: za potrdila (zdravniško, potrdilo kluba, usposobljenost ... ) v tujem jeziku se zahteva sodno overjen prevod v slovenski jezik.

 

4. 3. 2019: (Neobvezne) priprave na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bodo v soboto, 16. marca; prijava do 8. marca!

Informacije o pripravah na preizkus

Prijavnica za priprave na preizkus

 

25. 2. 2019: Informacije o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj

Opisi testov, norme, postopek točkovanja

 

14. 2. 2019: Kontakti za informacije o prijavno-sprejemnem postopku

Kontakti in uradne ure Univerze v Ljubljani za informacije o vpisu na različna vpisna mesta: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kontakti

Informacije za Slovence in državljane držav članic EU: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/clani-eu

Informacije za Slovence in tuje državljane s srednjo šolo v tujini (povezava vsebuje tudi odgovore na najpogostejša vprašanja - FAQ): https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/neclani-eu

Postopki priznavanja tujih srednješolskih spričeval: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami

Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih za tuje študente v angleščini / Information about enrolment into bechelor degree programmes for international students in english: https://www.uni-lj.si/study/bachelor/ ; https://www.uni-lj.si/study/information/enrolment-recognition/

 

11. 2. 2019: Informativna dneva na Fakulteti za šport

Vabljeni na informativna dneva, na katerih vam bomo predstavili študijske programe prve stopnje Športna vzgoja, Športno treniranje in Kineziologija,  prijavno-sprejemni postopek in drugo, kar vas zanima v zvezi s študijem na naši fakulteti.

Vabljeni na Fakulteto za šport, Gortanova 22 (nasproti dvorane Slovan), Ljubljana,

  • v petek, 15. 2. 2019; predstavitvi bosta ob 10. uri in ob 15. uri;
  • v soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri.

Veselimo se vašega obiska.

 

1. 2. 2019:  Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20

Razpis 2019/20

Prvi prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2019

Več informacij o prijavnem postopku: na spletnih strane Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani.

 

23. 1. 2019  Predstavitveni zborniki študijskih programov 1. stopnje:

Športna vzgoja

Športno treniranje

Kineziologija

Informativna dneva s predstavitvijo študijskih programov prve stopnje FŠ in prijavno-sprejemnega postopka bosta 15. in 16. 2. 2019.

 

Razpis za vpis v prvostopenjske programe FŠ bo 1. februarja 2019 objavljen v elektronski obliki na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v ljubljani: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/

in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Informacije o LETU PLUS za tuje študente (učenje slovenščine ...): https://www.uni-lj.si/studij/leto-plus/

Information about YEAR PLUS for international students (how to learn Slovenian language durung enrolment in the first study year at the University of Ljubljana ...): http://www.uni-lj.si/study/year-plus/

 

Zadnjič posodobljeno: 5. 7. 2019

Vsebine na tej strani ureja Študentski referat Fakultete za šport.